Coronil·la

(Coronilla varia L.)

PROPIETATS DE LA CORONIL·LA

Característiques de la Coronil·la

Nom científic: Coronilla varia L.

CORONIL·LA

Dibuix de Coronilla varia L.

(Autor: Daniel Martínez Bou)

camera

Família: Papilionàcies

Hàbitat: Camps de conreu, herbassars, camins i pendissos de clima benigne.

Components: Corolinina, catartina

Parts actives: Tota la planta, però especialment les flors.

Usos: Diürètic i tònic cardíac. S’ ha emprat per ajudar a eliminar l’ orina en casos de retenció per malaltia prostàtica i com a substitut de la digital, en casos de debilitat cardíaca. Donat que és molt perillosa, s’aconsella no utilitzar-la en medicina casolana!!!

Toxicitat:Extrema en casos d’ ingestió de les flors i els fruits.

Símptomes: Vòmit, diarrea, disminució del ritme cardíac i mort.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrau en Fitoteràpia i màster en Nutrició i Metabolisme.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

5 Gener, 2022

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.