Coronil·la

Aquest article ha estat avalat per Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrau en Fitoteràpia i màster en Nutrició i Metabolisme.

(Coronilla varia L.)

PROPIETATS DE LA CORONIL·LA

Característiques de la Coronil·la

Nom científic: Coronilla varia L.

CORONIL·LA

Dibuix de Coronilla varia L.

(Autor: Daniel Martínez Bou)

camera

Família: Papilionàcies

Hàbitat: Camps de conreu, herbassars, camins i pendissos de clima benigne.

Components: Corolinina, catartina

Parts actives: Tota la planta, però especialment les flors.

Usos: Diürètic i tònic cardíac. S’ ha emprat per ajudar a eliminar l’ orina en casos de retenció per malaltia prostàtica i com a substitut de la digital, en casos de debilitat cardíaca. Donat que és molt perillosa, s’aconsella no utilitzar-la en medicina casolana!!!

Toxicitat:Extrema en casos d’ ingestió de les flors i els fruits.

Símptomes: Vòmit, diarrea, disminució del ritme cardíac i mort.

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

29 Març, 2019

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.