Lleteresa – Euphorbia

PROPIETATS DE LA LLETERESA

lleteresa

Foto de Euphorbia helioscopia L.

Característiques de la Lleteresa

Nom científic i nom vulgar: Euphorbia helioscopia L., Euphorbia charachias L. (Lleteresa visquera), Euphorbia Lathyris L. (Cagamuja), Euphorbia paralias L. (Lleteresa de platja), Euphorbia peplus L., Euphorbia pinea L., Euphorbia hirsuta, Euphorbia falcata, Euphorbia pulcherrima L., Euphorbia milii L., Euphorbia dendroides (Mula), etc.

Família: Euforbiàcies

Hàbitat:En erms i camps assolellats, camins etc.

Principis actius:

  • Alcaloides: euforbina
  • Àcid cítric, màlic
  • Dihidroxicumarina
  • Esters dipertens

Parts actives:Tota la planta, especialment el làtex

Usos de la Lleteresa

  • Medicinals: S’han utilitzat en medicina casolana per a eliminar les durícies o les berrugues, aplicant el làtex sobre la zona afectada. Posteriorment el seu ús es va abandonar i es va substituir per altres plantes més segures com el remei que consisteix a aplicar saba de figuera.

Les llavors i la pols de les arrels S’han utilitzat com a laxants o, en major dosi, com a laxants per a tractar els casos de restrenyiment. El contacte del làtex amb la pell produeix un envermelliment molt fort de la pell (rubefacient) amb forta aparició de butllofes (vesicant), propietats que eren aprofitades per a tractar externament dolors reumàtics de tota classe.

Donada la toxicitat dels seus components, es desaconsella la seva utilització en preparats casolans.

Toxicitat de la lleteresa

Alta. Afecta principalment a l’aparell digestiu, als ronyons i al fetge, produint irritacions considerables en persones que ingereixen el làtex, podent conduir a la mort si la quantitat ingerida és elevada

Símptomes: Mal de panxa, nàusees, vòmits que poden anar acompanyats de sang, diarrees, dificultat respiratòria i aturada cardíaca. En ús extern, el contacte amb la pell pot produir dermatitis per contacte i per fotosensibilitzacio (exposició prolongada al sol després d’haver estat en contacte amb el suc). Ha d’evitar-se el seu contacte amb els ulls que pot produir des d’irritacions oculars fins a ceguesa.

S’han registrat casos d’animals intoxicats al menjar herba que contenia lleteresa seca en el seu interior. Recents investigacions suggereixen que hi ha possibles indicis que animals alimentats amb farratge que pugui contenir plantes del gènere “Euphorbia” puguin comportar un risc de transmetre possibles tumors als humans que s’alimenten d’ells, per la toxicitat que presenten els èsters dipertens.

Tractament: Buidatge d’estómac, rentat gàstric, i administració d’emol·lients.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Elisenda Carballido - Dietista nutricionista. Postgrau en Fitoteràpia i màster en Nutrició i Metabolisme.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

7 Setembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.