El cactus més gran - Saguaro, Carnegiea gigantea

SAGUARO (Carnegiea gigantea)

El cactus més gran del món

cactus saguaro

Grabat del 1800

Back

Més informació sobre els cactus al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.