El cultiu de la dàlia

(Dahlia hybr.)

COM CULTIVAR LA DÀLIA

Característiques de la planta

DÀLIA

floració

Octubre - desembre

reg

Reg abundant, tres vegades a la setmana.

test

Parterres, orles, pendents i com a planta per tallar.

clima

Sol.

plantació

Propagació mitjançant esqueix, plantació de bulbs (prèviament recollits després de la floració i conservats durant l' hivern en un llit càlid) i llavors en primavera.

terreny

Terreny lleuger amb un bon drenatge.

punto rojo Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.