Activitats sobre la industria

Test sobre la industria

Dels productes següents diguis quines són matèries primeres:

Diguis quina de les dos frases següents es correcta:

A)

Matèries primeres són les que procedeixen de la agricultura, ramaderia, pesca o mineria.

Matèries primeres són les que transforma la indústria.

B)

La funció principal de la indústria és aconseguir o produir matèries primeres.

La funció principal de la indústria és transformar les matèries primeres en matèries elaborades.

Mira l’ animació següent i contesta a les preguntes:

A)

La fàbrica de mobles “La ràpida” és una indústria:

Artesana

Industrial

Manual

B)

El mobles de aquesta fàbrica estan produïts en un procés:

Manual

En cadena

C)

La matèria primera d’ aquesta indústria és:

El ferro

La pintura

La fusta

D)

La matèria elaborada és:

El moble

La pintura

Els cargols

E)

La indústria pertany al sector de producció:

Primari.

Secundari.

Serveis

F)

A quina de les següents tipus de indústria inclouries la fàbrica de mobles ” La ràpida”:

Tèxtil

Química

Alimentària

Fusta

Metal.lúrgica

Vidre

Saps quines son les principals zones industrials de Catalunya?

Fes clic a la fletxa i obtindràs la resposta.

MOLT BE

VERITAT

AIXÍ ÉS

INCORRECTE

Informació relacionada

Tornar rius

Més informació sobre l’aigua

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

6 Desembre, 2023

Altres articles d'interès