El cultiu de la yucca desmetiana

COM CULTIVAR LA IUCA DESMETIANA

Característiques de la planta

IUCA DESMETIANA

floració

Rarament floreix

reg

Regular durant el creixement, moderat a l'hivern.

test

Per a jardins, aconsegueix una alçada de fins a 6 m. En testos grans per a interiors o exteriors.

clima

Sol i en interiors a la llum.

plantació

Mitjançant llavors o esqueix a la primavera.

terreny

Terreny sorrenc i ben drenat.

punto rojo Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.