Encertants setmanals del concurs de Botanical

Relació de encertants setmanals

Llista d'encertants concurs botànic "La Flor del Mes"

A continuació, l'historial de tots els concursos realitzats en Botanical-online. També pot participar al concurs actual

Encertants setmanals

2022

Gener - Febrer, Març - Abril, Maig - Juny, Juliol - Setembre, Octubre - Novembre

2021

Gener - Febrer, Març - Abril, Maig - Juny, Juliol - Setembre, Octubre - Desembre

2020

Març - Juny, Juliol - Desembre

2019

Abril, Maig - Octubre, Novembre - Desembre

2018

Gener, Febrer, Març, Abril - Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2017

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig - Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2016

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig - Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2015

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2014

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2013

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2012

Gener - Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2011

Gener, Febrer - Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2010

Febrer - Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2009

Gener, Febrer, Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2008

Febrer - Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2007

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2006

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2005

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2004

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2003

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2002

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Setembre, Novembre - Desembre

2001

Gener, Febrer - Abril, Maig, Juny - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2000

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

1999

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Guanyador del mes

2022

Gener - Febrer, Març - Abril, Maig - Juny, Juliol - Setembre

2021

Gener - Febrer, Març - Abril, Maig - Juny, Juliol - Setembre, Octubre - Desembre

2020

Març - Juny, Juliol - Desembre

2019

Abril, Maig - Octubre, Novembre - Desembre

2018

Gener, Febrer, Març, Abril - Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2017

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig - Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2016

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig - Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2015

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2014

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2013

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2012

Gener - Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2011

Gener, Febrer - Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2010

Febrer - Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2009

Gener, Febrer, Març, Abril - Maig, Juny - Agost, Setembre - Octubre, Novembre - Desembre

2008

Febrer - Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre - Novembre, Desembre

2007

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2006

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2005

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2004

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2003

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2002

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Setembre, Novembre - Desembre

2001

Gener, Febrer - Abril, Maig, Juny - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

2000

Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

1999

Febrer, Març, Abril, Maig, Juny - Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Més informació sobre el concurs.

Altres articles d'interès