Cultiu de la carabassa

(Cucurbita pepo)

COM CULTIVAR LA CARABASSA

Característiques de la planta

CARABASSA

floració

Estiu. Per facilitar la pol·linització posar eixams d’ abelles a prop del camp de contreu. També podem executar una pol·linització artificial, passant el pol·len de la flor masculina a la femenina amb l’ ajuda d’un pincell.

reg

Regular, sempre que sigui possible.

test

Pels seus fruits (carabassa o carbassó) que es recullen des de la primavera a la tardor.

clima

Sol. Prefereix els climes càlids, sense baixar la temperatura per sota dels 10ºC.

plantació

A principis de primavera, per mitjà de llavors en viver que deuen transplartar-se unes 6 setmanes després si el clima és fred. En el cas que el clima sigui càlid, es poden plantar directament en el sòl..

terreny

Terreny ric en humus i fem

Planta medicinal. Clic per a més informació.

punto rojo Més informació sobre plantes al llistat superior.

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

22 Abril, 2019

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.