Convolvulus althaeoides L. (Corretjola de serp)

Corretjola de serp

FOTOS DE CORRETJOLA DE SERP

Convolvulus althaeoides

Foto de Convolvulus althaeoides L.

Convolvulus althaeoides L. – (Corretjola de serp)

Planta perenne de la família de les Convulvulàcies de fins a 2.5 m. Tiges enfiladisses, volubles. Fulles triangulars, molt dividides, llargament peciolades. Flors de color rosa molt vistoses, infundibuliformes. En herbassars secs i al costat dels camins.

Estudi de les plantes Detalls de cultiu

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

20 Març, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.