Què és un meandre?

Característiques dels meandres

COM ES FORMA UN MEANDRE?

En el curs mitjà el riu deixa de tenir tanta força com en el curs alt.. En comptes d’ erosionar el fons (llit ), erosiona les vores. El riu es fa cada vegada més ample i menys profund. Porta més cabal que en el curs alt, degut a l’ aportació de més afluents. Molt significatiu del curs mitjà són els meandres.

Els meandres son les corbes que descriu el riu. El seu procés de formació queda dibuixat en l’ animació següent: Fixeu-vos com la força de l’aigua (Fletxa vermella) va desgastant la vora dreta del riu, traçant la corba del meandre, mentre al costat esquerre contrari va dipositant els materials que el riu arrossega o porta dissolts ( al.luvions)

En l’ animació es demostra:

que el meandre es forma per l’ erosió del llit del riu.

que el meandre es forma per la diferencia de nivell del riu i la seva vora.

que el meandre es forma per l’ erosió de la vora del riu.

En un meandre es dipositen al.luvions:

al costat convex de la corba del meandre.

al costat còncau de la corba del meandre.

al centre de la corba del meandre.

En el curs mitjà un riu:

Es més estret que en el curs alt.

Porta menys cabal que en el curs alt.

Es més ample que en el curs alt.

MOLT BÉ

FANTÀSTIC

NO ÉS CORRECTE

Informació relacionada

Tornar rius

Més informació sobre l’aigua

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

3 Desembre, 2023

Altres articles d'interès