Toxicitat de les faves

PROPIETATS DE LES FAVES

Característiques de les faves

Nom científic: Vicia faba L.

faves

Dibuix de Vicia faba L.

Família: Papilionàcies

Hàbitat: Originària de Àsia. conreada.

Amines: tirosina, vicina, tiramina, dioxifenilalanina i convicina.

Parts actives: Les llavors i el pol.len, però a vegades la planta sencera. Les varietats equina y angustifolia, majoritàriament emprades en l ‘ alimentació animal, però igualment comestibles, són especialment responsables dels casos de favisme per ingestió.

Usos: Alimentació humana i animal. Medicinals: diürètiques i depuratives

Toxicitat:En els casos de favisme, molt alta.

Símptomes: El favisme és una reacció al·lèrgica a la planta que produeix dermatitis en les persones que es posen en contacte amb elles.

fava

Dibuix fruit de Vicia faba L.

camera

Altres reaccions més greus que es produeixen per ingestió de la planta són: dolors de estómac, vertigen, hepatisme, anèmia, insuficiència cardio-respiratòria, coma i mort. és un tipus de malaltia que sembla tenir un caràcter hereditari i que afecta a certes poblacions mediterrànies, sobre tot en l’ illa de Sardenya.

Actuació mèdica: transfusions de sang i cortisona.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Montserrat Enrich - Periodista especialitzada en plantes silvestres comestibles i usos de les plantes.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

3 Desembre, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.