Rosa gallica

PROPIETATS MEDICINALS DE LA ROSA VERA

rosa gallica

Detall de la planta segons unn gravat victorià del 1840

Característiques de la rosa vera

Nom vulgar: Rosa Vera

Nom científic: Rosa Gallica

Famìlia: Rosàcies

Hàbitat: Es troba als boscos, tanques i a la vora dels camins.

Característiques: És un arbust més baix que la Rosa canina, arribant fins al metre d’alçada. Les branques a diferència d’aquell són rectes i amb agullons més grans. Les flors, de color rosa o purpuri, solen ser solitàries i molt grans, fins a 9 cm. de diàmetre. El fruit és pilós.

Propietats de la rosa vera

En general presenta les mateixes propietats que la Rosa canina per la qual cosa no fa falta mencionar-les aquí novament. (No menjar els fruits!!!) Hauríem de fer al·lusió al fet que aquest tipus de rosa juntament amb la Rosa centifolia, anomenada vulgarment roser romà, i la Rosa damascena Miller, anomenada vulgarment roser d’Alexandria, són els tres tipus de rosers que, a més de la Rosa canina, se empren més en medicina natural. Si fem excepció d’ aquest darrer els tres nous rosers vists en aquesta pàgina són els més emprats en la confecció de l’aigua de roses.

Aigua de roses:

És una essència que se obté per destil·lació dels pètals. Constitueix una concentració tan forta que es fa insuportable a menys que la rebaixem fins a petites quantitats ben diluïdes amb aigua. El primer productor del món es Bulgària.

Propietats: És un tònic natural emprat en la neteja del cutis.

Preparació casera de l’aigua de roses: Bullir 150 gr. de pètals en un litre d’aigua. Deixar en infusió que es refredi durant 5 minuts. Filtrar amb una tela i guardar en un recipient net i hermètic.

Recol·lecció i conservació: Les arrels s’hauran de recollir al començament de la primavera. Les flors ja ben avançada aquesta estació. Els pètals abans d’obrir-se la flor – hauran d’assecar-se al damunt de una tela exposada a la corrent de l’aire i guardar-se en recipients hermètics en llocs secs.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Montserrat Enrich - Periodista especialitzada en plantes silvestres comestibles i usos de les plantes.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

15 Juny, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.