Salicària

(Lythrum salicaria)

COM CULTIVAR LA SALICÀRIA

Característiques de la planta

SALICÀRIA

floració

Meitat - final d'estiu

reg

Sent una planta que, en estat natural, creix al costat dels corrents d'aigua, precisa un reg molt abundant i continuat.

test

Per a decorar vores d'estanys o rierols. Com a planta medicinal. En zones humides dels Estats Units s'ha convertit en una espècie invasora, eliminant les espècies autòctones del seu hàbitat.

clima

Sol o semiombra.

plantació

Per llavors i per divisió. Té una gran capacitat d'autoreproduir-se mitjançant llavors, que són molt abundants i dispersades per l'aigua o per altres factors i poden romandre latents durant molt de temps. Aquest sistema de reproducció la converteix en una planta invasora. També es pot aprofitar-se el sistema de rebrot molt abundant per a reproduir-la.

terreny

Terreny ric en humus i ben drenat. de naturalesa torbosa.

punto rojo Més informació sobre plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.