El Capitulari de Villis

EL CAPITULARI DE VILLIS

¿Què és el Capitulari de Villis?

El Capitulari de Villis és un document històric, escrit en francès antic, que recull una sèrie de normes d’obligat compliment en totes les Marques conquerides per Carlemany. Aquest escrit comprèn molt àmbits culturals, des d’oficis, medicina, teixits, caça i alimentació.

El Capitulari de Villis recull, en diversos capítols, un conjunt d’ordenances, de regles molt estrictes, l’aplicació de les quals estava prevista que fos controlada pels missi, delegats de l’Emperador. El seu incompliment era sancionat, preveia multes i fins i tot presó.

L’únic exemplar original del Capitulari es conserva a la Biblioteca de Wolfenbüttel, a Alemanya. Es desconeix l’autor i la data, però se situa cap a final del regnat de Carlemany. Se sospita que l’obra només pot ser obra d’algun monjo molt il·lustrat, de la confiança de Carlemany i molt proper a ell, ja que són texts que reflecteixen una clara voluntat política, econòmica i organitzativa, pròpia d’un governant.

Entre altres, el Capitulari de Villis regia les plantes d’obligat cultiu en el Regne de Carlemany. Aquests escrits tenen un interès cultural molt important ja que mostren quins eren els vegetals de consum habitual a principis del segle IX, i que al mateix temps es consideraven bàsics.

També resulta d’especial interès ja que la meitat nord el territori actual de Catalunya estava sota domini franc en aquella època, i subjecte a la norma d’aquest capitulari, o almenys sota la seva influència.

Context històric del Capitulari de Villis

Carlemany va ser el Rei de França i l’Emperador del primer Imperi d’Occident entre els anys 768 i 814, any en què va morir. A mida que anava guanyant territoris als àrabs, creava les Marques, dividides en comptats. La Marca Hispànica era el territori més meridional, que anava de Pamplona a Barcelona (conquerida pels francs el 801) i comprenia l’actual meitat nord de Catalunya.

– Un dels mèrits de Carlemany fou haver assentat les bases per l’establiment d’un veritable estat organitzat, en el sentit de que va legislar molt per tal d’endreçar políticament, però també culturalment el seu malmès país, fruit de guerres internes i per la invasió dels musulmans.

Contingut del Capitulari de Villis

– El Capitulari de Villis és un ordenament que descriu minuciosament múltiples aspectes i activitats: oficis, medicina, teixits, la caça, l’alimentació, les escoles etc.

– Consta de 120 articles, però és conegut pels seus capítols 43, 62; i sobretot el número 70, on recull una llista d’unes cent plantes, les quals, l’emperador ordenava que fossin conreu obligatori en totes les villes dels seus dominis.

– Aquest capítol suposa la creació de les bases per regular l’agricultura en els amples dominis de Carlemany, que anaven des l’actual Alemanya fins els territoris del sud dels Pirineus catalans.

– Els grans monestirs d’aquella època van haver de reordenar el seu entorn i adaptar els nous cultius, per tal de complir la llei. Actualment, encara mantenen alguns jardins amb les plantes i la típica estructura que manava el Capitulari de Villis, com el Monestir Abbaye de Daoulas (Bretanya).

– En el Capitulari, escrit en forma de poemes, s’explica, per exemple, per què les plantes han de ser cultivades en petites parcel·les quadrades i protegides per tanques, per evitar que els animals domèstics entrin en elles.

El Capítol 70

– El que interessa de l’article 70 són les plantes que es consumien.

– Consten 94 plantes: 74 herbes, 16 arbres fruiters i 4 plantes tèxtils o tintoreres.

– Aquestes plantes eren de conreu obligat en els territoris dominats per l’Emperador Carlemany, però en especial en els horts de monestirs, castells i viles franques. Moltes de les herbes enumerades, són plantes medicinals o amb més d’un ús possible.

– La profunditat històrica d’aquest Capitulari és que no només establia unes bases mínimes de conreus per a l’alimentació en tota la seva diversitat possible, sinó conreus per mantenir també un determinat nombre de plantes guaridores. (Veure Llistat de plantes en el llistat inferior).

Más información sobre la bolsa de pastor.

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

17 Desembre, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.