Propietats de la digital negra

(Digitalis obscura L.)

PROPIETATS DE LA DIGITAL NEGRA

Característiques de la Digital negra

Nom científic: Aconitum napellus L.

digital negre

Dibuix de Digitalis obscura L.

(Autor: Daniel Martínez Bou)

Família: Escrofulariàcies.

Hàbitat: Europa mediterrània. Creix en llocs rocosos secs.

Principis actius: Glucòsids cardiotònics (digitoxigenina, digoxigenina i gitoxigenina)

Parts actives: Tota la planta.

Usos: S’ha utilitzat en medicina com cardiotónic. En medicina popular encara que ja no s’utilitza actualment, s’utilitza com diürètic i cardiotònic, afavorint la regulació del pols cardíac, tant en casos d’arítmia com en ritmes massa pausats o ràpids. Ha d’evitar-se aquest ús per tractar-se d’una planta perillosa amb poc marge d’ús.

Toxicitat: Alta. Els enverinaments s’han produït al mastegar les fulles o les tiges d’aquesta planta, o ingerir les llavors.

Símptomes: Problemes digestius amb mal de panxa, vòmits, dificultat respiratòria, febre, cansament general, hipotèrmia, vertigen, alteració de la visió, disminució del pols i aturada cardíaca.

Més informació sobre plantes

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

5 Gener, 2022

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.