Vol de les aus

Capacitat de vol de les aus

Importància de les aus

Amb els seus bonics cants i brillants plomatges, les aus són potser els animals més populars d’entre tots els que existeixen o, al menys, els més fàcils d’observar, mentre estan en vol, quan es troben posades als arbres o quan són a l’aigua.

Per què volen els ocells?

estern d'au
Els músculs pectorals de les aus no estan soldats a l’estèrnum a través de la quilla

Les aus gaudeixen d’una sèrie d’adaptacions corporals per a poder volar amb gran facilitat i eficàcia. Entre elles destaquen:

  • El seu cos de forma aerodinàmica.
  • El seu esquelet lleuger però molt resistent.
  • Uns poderosos músculs.
  • Un sistema respiratori molt especialitzat i eficient amb la presència de sacs aeris.
  • Reproducció ovípara

Per què les aus ponen ous?

Totes les aus es defineixen pel seu caràcter ovípar. En un origen, pondre ous els servia a aquests animals per a desfer-se ràpidament del pes de la descendència per a alleugerir el pes dels seus cossos i poder volar amb facilitat el major temps possible. No obstant això, pondre ous no sempre és avantatjós per a les aus en termes energètics. Els pingüins, per exemple, han de gastar molta energia per a desplaçar-se des seus llocs de pesca fins a la costa per a fer la posta.

La capacitat de pondre ous li va suposar l’extinció al gavot gegant, una espècie d’au marina emparentada llunyanament amb les gavines i els xatracs més que amb els pingüins, els ous i carn dels quals eren aprofitats pels mariners, que els caçaven sense donar-los treva.

Al llarg del procés evolutiu, després de sorgir les aus d’uns dinosaures saurisquios anomenats teròpodes, van perdre l’ovari dret, es creu que per alleugerir pes i volar amb major eficiència.

Importància del vol en les aus

gaviota vuelo
Foto de gavina riallera (Larus ridibundus) en ple vol. Gràcies a la seva capacitat de vol, les aus són animals amb gran poder d’adaptació

La seva capacitat de vol, els ha permès a aquests vertebrats alats colonitzar gairebé tots els racons de món, des de la selva fins a l’oceà i fins i tot es poden veure als pols.

Migració de les aus

Les aus poden ser unes grans viatgeres i, en les seves migracions, són capaces de recórrer milers de quilòmetres des dels llocs on viuen a altres on les condicions climatològiques són més bones per a poder portar una existència millor.

Les aus migratòries emprenen rutes migratòries detectant petits canvis en la posició del sol i de les estrelles.

Exemples d’aus relacionats amb el vol

  • Els albatros tenen unes molt llargues i estretes ales amb les que suren en l’aigua sense pràcticament fer cap esforç.
  • Els voltors posseeixen unes amples i fortes ales per a sobrevolar les sabanes d’Àfrica amb gran eficàcia.

Hi ha ocells que fins i tot dormen a l’aire, com el falciot. De fet, aquesta au tan singular totalment dissenyada per a la vida en el medi aeri dorm i també menja i s’aparella en ple vol.

Aus que no volen

Altres aus, com l’estruç o l’emú i, en general, les ratites o aus corredores no saben volar però corren a una gran velocitat sobre les seves dues llargues i fortes extremitats posteriors.

Altres aus, com el pingüí, tampoc tenen capacitat de vol, però empren les seves ales, transformades en rems, per a nedar.

Més informació sobre altres aus.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

23 Març, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.