Característiques de les plantes bianuals

Característiques de les plantes biennals

Què són plantes bianuals o biennals?

angèlica
La angèlica és una planta biennal perquè el primer any només tira brots, i és en el segon any quan produeix flors i fruits

Les plantes biennals o bianuals són aquelles herbes que es desenvolupen en el temps comprès dins de dues temporades o períodes vegetatius. A la primera temporada és quan es produeix el creixement, i en la segona apareixen les flors, els fruits i les llavors.

Tipus de plantes bianuals

Les plantes bianuals o biennals són aquelles que completen el seu cicle vital, des de la germinació a la producció de llavors, en el curs de dos anys. Són plantes de creixement lent que el primer any de cultiu produeixen fulles, i és en el segon any quan fan fora flors, fruits i llavors.

Podem agrupar les plantes bianuals en grups segons la seva utilització. Hem de tenir en compte que algunes d’elles poden utilitzar-se amb diverses finalitats.

 • Flors de temporada
 • Aliments
 • Herbes silvestres

Flors de temporada de plantes biennals

Unes poques flors utilitzades en jardineria són plantes plantes bianuals, però, algunes d’elles, al seu lloc d’origen o quan es cultiven en llocs que presenten unes condicions climàtiques semblants a les del seu lloc d’origen, són en realitat perennes.

Aquest és el cas dels pensaments (Viola ssp.) o de les digitals (Digitalis ssp.), les quals, en realitat són perennes quan creixen o es conreen en el seu lloc d’origen, mentre que quan es conreen en altres llocs més freds són biennals.

Aliments que procedeixen de plantes biennals

ravenissa blanca diplotaxis erucoides
La ravenissa blanca és una planta bianual

Algunes verdures i hortalisses s’obtenen a partir de plantes bianuals. Tal és el cas, per exemple, de la col (Brassica oleracea). És durant el primer any quan desenvolupen les fulles de la seva roseta basal, que és precisament la part comestible que s’utilitza com a aliment. Si no surt del terra, a la segona temporada desenvolupa una tija vertical de què neixen les flors, de color groc.

Herbes silvestres que procedeixen de plantes biennals

Encara que aquest grup herbes no és tan habitual com les herbes anuals, conté espècies que són particularment freqüents als camps de conreu, com els cards (Cirsium sp.) o la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides). Aquesta última pot tenir un desenvolupament anual o bianual.

La capacitat de resistència d’aquest tipus de plantes, com passa amb les plantes anuals, es basa en la producció enorme de llavors. Els cards biennals produeixen una mitjana d’unes 20.000 llavors per planta.

Com saber si una planta és biennal?

La millor manera d’assegurar-nos és consultar-ho en una guia botànica, en una guia de plantes de jardí o d’interior, en una guia de flors, a internet, etc. En aquest tipus de documentació, apareixeran especificades una sèrie de característiques de l’espècie en concret (cicle vital, època de floració, característiques físiques, dibuix o fotografia, etc.).

Fins i tot el nom científic d’una planta pot ajudar-nos. Així, si una planta cognom “biennis” sabrem que es tracta d’una espècie biennal, ja que biennis significa “dos anys”. Altres vegades, és per oposició a altres adjectius que signifiquen el contrari que podem deduir que es no tracta d’una planta biennal. Tal és el cas d’aquelles que s’anomenen “perennis”, que significa “perenne”, o “annua / annus” que s’utilitza per a aquelles plantes que són anuals (Swertia perennis, Jasione perennis, Lupinus perennis, Bellis perennis, Mercurialis perennis, Lathyrus annuus, Adonis annua, Artemisia annua, Bellis annua, Mercurialis annua, Lunaria annua, Helianthus annuus, etc.).

Llista amb les principals plantes bianuals

El nombre de plantes bianuals és més reduït que el de plantes perennes o anuals. Tanmateix podem trobar algunes molt habituals en les floristeries o en els camps de cultiu.

 • Cascall marí (Glaucium flavum) &
 • Alcea (Alcea biennis) &
 • Violer bord (Mathiola incana) + *
 • Artemisa (Artemisia biennis)
 • Arctium spp. &
 • Buglossa (Anchusa azurea) &
 • Campanula isophylla + *
 • Campanula medium &
 • Cardó comú (Dipsacus fullonum) &
 • Lloba-carda (Cirsium vulgare) &
 • Card marià (Silybum marianum) &
 • Col (Brassica oleracea) &
 • Crepis biennis &
 • Digital (Digitalis spp.) + *
 • Trepó pulvurent (Verbascum pulverulentum / Verbascum thapsus) &
 • Lli (Linum biennis) &
 • Enciam silvestre (Lactuca biennis)
 • Moneda de Judes (Lunaria biennis) &
 • Onagra (Oenothera biennis) &
 • Pensament (Viola tricolor) + *
 • Potentilla biennis
 • Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) &
 • Repunxó (Campanula rapúnculus) &
 • Buglossa (Echium vulgare) &
 • Veça (Vicia biennis) &

Llegenda:

* pot conrear-se com biennal.

+ Perenne en el seu lloc d’origen.

& Biennal en el seu lloc d’origen

Més informació sobre característiques de les plantes i tipus.

Aquest article ha estat avalat per Julián Masats - Enginyer tècnic agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

9 Novembre, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.