Aparell respiratori

MALALTIES DE L’APARELL RESPIRATORI

Causes principals

Les malalties que afecten l’aparell respiratori constitueixen una causa important de mortalitat en el món. L’increment d’aquestes malalties es deu a múltiples raons, fonamentalment a factors com:

Pol·lució atmosfèrica: L’emissió de productes contaminants a l’atmosfera és una de les principals raons de l’aparició o agreujament de les malalties respiratòries. El fum emès per les indústries i no adequadament filtrat, els gasos de combustió dels vehicles, la crema de residus industrials com plàstics, gomes etc. són responsables en molts casos de malalties com la bronquitis o l’asma, per no esmentar malalties més greus com el càncer de pulmó.

Tabac: El tabac és el primer causant de malalties de l’aparell respiratori, des del càncer de pulmó fins obstruccions pulmonars cròniques són causades pels components d’aquest planta entre els quals cal esmentar no només l’alcaloide nicotina, que en dosis concentrades resulta mortal, sinó també altres com els quitrans o l’amoníac. El tabac no només afecta els fumadors actius, sinó als no fumadors que comparteixen llocs tancats amb els ells (fumadors passius)

L’increment de malalties infeccions: L’aparició de noves malalties respiratòries (SARS -Síndrome Respiratòria Aguda Sever- vulgarment conegut com Pneumònia atípica) El rebrot de malalties infeccions que es creien eradicades és una altra de les causes que ha suposat l’augment de malalties de l’aparell respiratori.

La tuberculosi, que ha tornat a ressorgir amb virulència i es manifesta resistent als antibiòtics, causa uns 3 milions de morts l’any i més d’un terç de la població mundial és portadora del bacil. De la mateixa manera el principal causant de la pneumònia –Sptreptococcus pneumoniae– es torna cada vegada més resistent a la penicil lina. Les causes que originen l’augment d’aquestes malalties poden ser molt variades: augment de la població mundial amb el conseqüent amuntegament que fa més factible el contagi, la pobresa que implica poques condicions d’higiene, l’abús d’antibiòtics que fa que els virus es mostrin més resistents a aquestes, l’estrès que disminueix el sistema defensiu, etc.

– Canvi de condicions climàtiques: L’escalfament global de la terra has suposat l’extensió de malalties en zones on abans no es produïen. De la mateixa manera, els climes més càlids suposen la possibilitat d’expansió de vectors transmissors d’aquestes malalties, mosquits, mosques, rosegadors, etc. La síndrome pulmonar de hantavirus, que va produir la mort de la meitat dels infectats el 1993 als EEUU, es transmetia per contacte amb els excrements dels ratolins, la població dels quals es va incrementar moltíssim durant aquell any.

Augment de malalties que disminueixen el sistema immunològic: L’aparició o l’increment de malalties com la SIDA -Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida-: La síndrome pulmonar de hantavirus, o els càncers han suposat l’increment de pacients amb un sistema immunològic més fràgil, que permet l’expansió de malalties infeccioses.

Principals malalties

Hi ha moltes malalties que poden afectar l’aparell respiratori. Entre les principals tenim: (Fer clic sobre cadascuna d’elles per veure característiques i tractament natural)

Llistat de malalties de l’aparell respiratori
Angines

Asma

Bronquitis

Faringitis

Grip

Otitis

Refredat

Sinusitis

Més informació sobre plantes al llistat superior.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

19 Març, 2019

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar