Sida

La S.I.D.A. (Síndrome d’immunodeficiència adquirida)

La SIDA o SÍNDROME D’IMMUNODEFICIÈNCIA ADQUIRIDA és una malaltia de caràcter infecciós causada per un virus (Virus d’immunodeficiència humana – VIH). Afecta al sistema immunològic, al qual deteriora de manera que el malalt és molt susceptible a infeccions i càncers.

Símptomes

Els símptomes poden anar variant al llarg de les diferents etapes de desenvolupament de la malaltia:

1a etapa (Etapa de contagi) És el moment en què es produeix el contagi. No hi ha símptomes.

2 a etapa (Síndrome retroviral agut): És l’etapa en què els virus penetren en els ganglis limfàtics que apareix entre els 7 i 40 dies després del contagi i dura des d’uns 15 a 40 dies. Entre els símptomes més característics d’aquesta etapa tenim: cansament, febre, problemes del sistema digestiu, inflamació de les meninges i dels ganglis limfàtics, etc.

3a etapa (Etapa de latència): És una etapa en què la malaltia es va propagant al llarg d’uns 10 anys. Entre els símptomes més característics tenim: debilitat i cansament crònics, poc de gana, diarrea, inflamació dels ganglis, aprimament, sensació de pesadesa i endormiscament en braços i cames, problemes renals, digestius, etc.

4a etapa (Període terminal) Etapa en què el sistema immunitari esta tan debilitat que apareixen tota una sèrie de malalties que s’aprofiten d’aquesta debilitat per a manifestar-se: pneumònia, tuberculosi, varicel·la, herpes, fongs en la boca, sífilis, problemes mentals o articulatoris, càncers (El més característic és el sarcoma de Kaposi que es distingeix per les típiques taques vermelles fosques en la pell)

Causes

Les causes principals de contagi de la Sida són les següents:

Relacions sexuals: Les relacions sexuals, homosexuals o heterosexuals, amb persones portadores o malaltes són causa de transmissió d’aquesta malaltia. La transmissió, si no es prenen mesures, pot produir-se si es practica sexe vaginal, anal, o oral. El coit anal i per part del receptor és el que presenta més probabilitats de transmissió. Les relacions heterosexuals són la principal causa d’infecció en els països en vies de desenvolupament, representant més del 80% dels casos. Atès que l’única mesura eficaç al 100% seria la d’evitar una sèrie de conductes de risc mantenint unes relacions sexuals segures (parella estable no infectada), l’ús del preservatiu és recomanat per a disminuir el risc d’infecció en més d’un 80% de probabilitats.

Embaràs: Quan la mare és portadora o malalta, pot transmetre la malaltia als seus fills. Aquesta probabilitat augmenta quan la mare alleta amb la seva llet al seu fill. Actualment amb una sèrie de mesures preventives, s’ha aconseguit reduir aquesta probabilitat de transmissió considerablement (Administració de zidovudina, cesària, evitar la lactància materna, etc.)

– Sang contaminada: Inicialment es van produir moltes infeccions per transfusions realitzades amb sang contaminada. Actualment aquesta forma de transmissió, que és la més factible en cas de donar-se, esta quasi eradicada a l’impedir als seropositius ser donants i a l’analitzar les mostres de sang dels donants.

– Drogoaddicció: L’intercanvi de xeringuilles amb portadors o malalts de Sida pot transmetre la malaltia en un 90% dels casos. Per a evitar aquesta possibilitat alguns països, a més de fomentar tota una sèrie de polítiques tendents que els malalts abandonen la droga, apliquen altres mesures més immediates com la subministració de xeringuilles als malalts i la substitució de drogues intravenoses per altres drogues orals (metadona)

Accidents o talls amb objectes infectats: Les punxades amb agulles infectades, especialment del personal sanitari, són una altra de les causes que pot produir el contagi. De la mateixa manera el compartir maquinetes d’afaitar o raspalls de dents, les pràctiques de tatuatge, el piercing, els forats per a les arracades, els talls de cabell o afaitats en barberies, o qualsevol altra pràctica que pugui produir una ferida amb un objecte contaminat pot ser causa de transmissió.

Sense causa justificada: Hi ha una petita proporció de casos en què no semblen haver-hi causes justificades per a la transmissió de la malaltia.

Causes que no transmeten la SIDA

Hi ha moltes circumstàncies, moltes vegades discutides, que no són transmissores de la Sida. Entre elles mencionarem algunes tan comunes com:

– Contactes no sexuals amb malalts: Petons, abraçades, encaixades de mà, asseure’s al costat d’un malalt, contacte amb l’orina, amb la suor, amb la saliva, les llàgrimes o amb les deposicions.

– Contacte amb objectes manipulats per malalts (culleres, tovalles, telèfons, gots, roba interior, etc.)

– Ingestió d’aliments manipulats per un malalt (Beure aigua, menjar un entrepà, compartir un cafè, etc.)

– Llocs públics de neteja personal: El contagi no pot donar-se per compartir una dutxa, un wàter, un gimnàs, una piscina, la platja o el mar, etc.

– Picadures de mosquits o insectes

– Mossegades d’animals domèstics (gossos, gats, etc.)

Prevenció de la SIDA

Les següents consideracions haurien de tenir en compte per a evitar el contagi:

– Mantenir una relacions sexuals segures (Parella estable no infectada). Si s’inicien relacions sexuals amb una nova parella, seria recomanable que aquestos dos membres es fessin abans la prova de la Sida. De no ser això possible o, en cas de dubte, utilitzar preservatiu per a disminuir el risc d’infecció.

No compartir xeringuilles, fulles d’afaitar, raspalls de dents o qualsevol utensili de neteja personal que pugui produir una lesió en la pell, encara que sigui molt petita.

Seria convenient realitzar la prova durant l’embaràs per a adoptar mesures i, en el cas que sigui positiva, es podran prendre mesures convenients per a la mare i el fill.

En cas de possibilitat de contacte amb sang, utilitzar guants. La utilització de màscares i guants es fa necessària per al personal sanitari.

Més informació sobre la SIDA al llistat superior.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

19 Març, 2019

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.

Botanical-online és una pàgina informativa que descriu, entre altres temes, els usos tradicionals de les plantes des d'un punt de vista terapèutic. Les seves descripcions no substitueixen el consell professional. Botanical-online no es fa responsable de l'automedicació i es recomana consultar amb el facultatiu.
Acceptar