LES PLANTES LLAVORS FRUITS
ARRELS FULLES FLORS

tronc

LA TIJA

És una part molt important de la planta que té una doble finalitat:

1) Sostenir les flors i les fulles a una alçada determinada del terra.

DIBUIX ARBRE

2) Transportar la sàvia des de les arrels a les parts superiors de la planta

DIBUIX TIGES ARBRE


Parts de la tija

parts de la tija

1) Tija principal

2)
Tija secundària

3)
Gemma principal

4)
Gemma secundària

5)
Gemma axil.lar

6)
Nus

7)
Entrenús

La tija principal és la més important de la planta. D'ella comencen a sortir les tiges secundaries. Aquest tipus de tija és molt evident en les herbes i en certs tipus d' arbres com els pins o els avets.

Les tiges secundaries surten, a mesura que es va desenvolupant la planta de la tija principal.

Les gemmes tenen la funció del creixement de les tiges. Estan formades per el con vegetatiu (1) i per una sèrie de fulletes tendres que el protegeixen i que, més tard donaran pas a les autèntiques fulles. Aquestes fulletes es diuen primordis foliars (2). Les gemmes són parts molt delicades i sensibles al fred.Per això a l' hivern estan protegides per unes fulles endurides, que es diuen borrons.

parts de la tija

La gemma principal és la que té la funció del creixement vertical de la planta.Està formada per l' àpex vegetatiu protegit per una sèrie de fulletes que es diuen primordis foliars

Les gemmes secundàries surten a l'extrem de les tiges secundàries. Són les encarregades del creixement de les tiges secundàries.

Les gemmes axil.lars estan situades als nusos de les tiges. D'elles surten les fulles o les flors

Els nusos son uns engruiximents situats en les tiges. A l'alçada d'ells surten les fulles.

Els entrenusos són els espais situats entre nus i nus.

test

Escull la resposta correcta en cada cas:

Aquest arbre...

arbre

. Mostra únicament la tija principal.

. Té la ramificació complexa.

. Té la ramificació simple.


Aquest arbre...

arbre

.Només té tiges principals i secundàries.

.Només té tiges principals.

.Té altres tipus de tiges a més de les principals i secundàries.


Els entrenusos de la canya:

canya

. Són ben marcats.

. No estan clars.

. Es veuen poc.

Si voleu continuar amb el tema de les tiges Tipus de tiges


punto rojo Més informació sobre les llavors i les plantes al llistat superior.

Altres artícles d' interés

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.